فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش عبادت با تفکر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلة؛(920) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دو رکعت خفیف با تفکر بهتر از عبادت یک شب است.

آفرینش عقل

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً أحسن منک ایاک آمر و ایاک أنهی و ایاک أثیب و ایاک أعاقب؛(921) امام باقر (علیه السلام) فرمود: چون خدا عقل را آفرید به او فرمود: باز گرد، پس بازگشت، پس بازگشت، پس فرمود: به بزرگی و شکوهمند سوگند، آفریده ای نیکوتر از تو نیافریدم. تنها تو را فرمان دهم و تو را باز دارم و تنها تو را پاداش دهم و تو را کیفر کنم.

فهمیدگی محبوب ائمه (علیه السلام)

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال انا لنحب من کان عاقلا فهماً فقیهاً حلیماً مداریاً صبوراً صدوقاً و فیا؛(922) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ما دوست داریم کسی را که خردمند، فهمیده، بینا، حلیم، صبور، راستگو و وفادار باشد.