فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

دستور به تفکر

امام حسن (علیه السلام): علیکم بالفکر، فانه حیاة قلب البصیر و مفاتیح أبواب الحکمة؛(918) بر شما باد به تفکر، تفکر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید در حکمت است.

میزان، عقل است!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاه کثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله؛(919) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: وقتی مردی را دیدید که بسیار نماز می گزارد و بسیار روزه می دارد، به او ننازید تا آنگاه که در یابید خردش چگونه است.