فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

چرا اندیشه نمی کنید؟

یا أهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما أنزلت التوراة و الانجیل الا من بعده أفلا تعقلون؛(917) ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم، گفتگو و نزاع می کنید (و هر کدام، او را پیرو آیین خودتان معرفی می نمایید)؟! در حالی که تورات و انجیل، بعد از اونازل شده است! آیا اندیشه نمی کنید؟!

روایات

دستور به تفکر

امام حسن (علیه السلام): علیکم بالفکر، فانه حیاة قلب البصیر و مفاتیح أبواب الحکمة؛(918) بر شما باد به تفکر، تفکر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید در حکمت است.