فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دورترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبهاً قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(897) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: بله یا رسول الله! حضرت فرمود: او زشت کار ناسزا گوی بد زبان بخیل متکبر کینه جوی حسد ورز سخت دل است. کسی که از هر نیکی ای که امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان شد.

تکبر دام شیطان

قال علی (علیه السلام) الکبر مصیدة ابلیس العظمی؛(898) تکبر محل شکار بزرگ شیطان است.

تکبر از ریشه های کفر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثة الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجرة حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لادم فأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(899) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. حضرت آدم وقتی از آن درخت بازداشته شد، تکبر او را به خوردن از آن واداشت و آنگاه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم به جهت حسد برادرش را کشت.