فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعریف کبر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال الکبر أن تغمص الناس و تسفه الحق؛(896) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کبر این است که مردم را خرد و حق را خوار بشماری.

دورترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبهاً قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(897) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: بله یا رسول الله! حضرت فرمود: او زشت کار ناسزا گوی بد زبان بخیل متکبر کینه جوی حسد ورز سخت دل است. کسی که از هر نیکی ای که امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان شد.

تکبر دام شیطان

قال علی (علیه السلام) الکبر مصیدة ابلیس العظمی؛(898) تکبر محل شکار بزرگ شیطان است.