فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پایین ترین درجه الحاد

عن أبان عن حکیم قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن أدنی الالحاد فقال ان الکبر أدناه؛(895) راوی می گوید از پایین ترین درجه الحاد پرسیدم. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا کبر ورزی پایین ترین درجه الحاد است.

تعریف کبر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال الکبر أن تغمص الناس و تسفه الحق؛(896) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کبر این است که مردم را خرد و حق را خوار بشماری.

دورترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبهاً قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(897) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: بله یا رسول الله! حضرت فرمود: او زشت کار ناسزا گوی بد زبان بخیل متکبر کینه جوی حسد ورز سخت دل است. کسی که از هر نیکی ای که امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان شد.