فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

متکبر داخل بهشت نمی شود

عن زرارة عن أبی جعفر و أبی عبدالله (علیه السلام) قالا لا یدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرة من کبر؛(894) راوی می گوید که امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دل هر کسی به اندازه ذره ای کبر باشد، به بهشت نمی رود.

پایین ترین درجه الحاد

عن أبان عن حکیم قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن أدنی الالحاد فقال ان الکبر أدناه؛(895) راوی می گوید از پایین ترین درجه الحاد پرسیدم. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا کبر ورزی پایین ترین درجه الحاد است.

تعریف کبر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال الکبر أن تغمص الناس و تسفه الحق؛(896) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کبر این است که مردم را خرد و حق را خوار بشماری.