فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

تعجب از متکبر!

عجبت للمتکبر الذی کان بالأمس نطفة و یکون غذاً جیفة؛(893) علی (علیه السلام) فرمود: تعجب می کنم از متکبری که دیروز نطفه بود و فردا مرداری بیش نیست.

متکبر داخل بهشت نمی شود

عن زرارة عن أبی جعفر و أبی عبدالله (علیه السلام) قالا لا یدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرة من کبر؛(894) راوی می گوید که امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دل هر کسی به اندازه ذره ای کبر باشد، به بهشت نمی رود.