فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خطر شرارت متکبر

و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب؛ موسی گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متبری که به روز حساب ایمان نمی آورد!

روایات

تعجب از متکبر!

عجبت للمتکبر الذی کان بالأمس نطفة و یکون غذاً جیفة؛(893) علی (علیه السلام) فرمود: تعجب می کنم از متکبری که دیروز نطفه بود و فردا مرداری بیش نیست.