فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

درود فرشتگان بر متواضع

امام جواد (علیه السلام): من رضی بدن الشرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم(892) هر که از نشستن در پایین مجلس خرسند باشد، خدا و فرشتگانش پیوسته بر او درود می فرستند تا آن گاه که برخیزد.

عاقبت متکبرین

فادخلوا أبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین؛ (به آنها گفته می شود:) اکنو از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود! چه جای بدی است جایگاه مستکبران!

خطر شرارت متکبر

و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب؛ موسی گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متبری که به روز حساب ایمان نمی آورد!