فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توجه به آفرینش انسان مانع از تکبر

من أی شی ء خلقه من نطفة خلقه فقدره؛(885) (خداوند) او را از چه چیز آفریده است؟! او را از نطفه ناچیزی آفرید، سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت.

کافر شدن شیطان به خاطر تکبر

و اذا قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلفیس أبی و استکبر و کان من الکافرین؛(886) و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده و خضوع کنید! همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد.

تکبر باعث گمراهی می شود

سأصرف عن ءایتی الذین یتکبرون فی الأرض بغیر الحق و ان یروا کل ءایة لایؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنهم کذبوا بئایتنا و کانوا عنها غفلین؛(887) به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر می ورزند، از (ایمان به) آیات خود، منصرف می سازم! آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند، به آن ایمان نمی آورند؛ اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمی کنند؛ و اگر طریق گمراهی را ببینند، آن را راه خود انتخاب می کند! (همه اینها بخاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند، و از آن غافل بودند!