فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع در همه حال

ابو طالب می گوید: من هرگز از او [رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ]دروغ نشنیدم، کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم، به بازیهای بچه ها رغبت نمی کرد، تنهایی و خلوت را دوست می داشت و در همه حال متواضع بود.(876)

تواضع علما

مرحوم آقا سید حسن صدر(877) که در زمان ما در کاظمین ساکن بود و فضایل او را می شنیدیم، بنده گمان می کردم او را ندیده ام، تا این که یکی دو سال قبل وقتی عکس ایشان را در یکی از کتابهای تراجم دیدم، متوجه شدم که در کربلا در حرم حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) او را ملاقات کرده ام که رو به حرم مطهر نشسته بود، ولی وضع ایشان طوری ساده و متواضعانه بود که اصلا احتمال نمی دادم ایشان همان آقای معروف و با شخصیت باشند.(878)

علت مسلمان شدن

عدی بن حاتم علت اسلام آوردن خود را چنین بیان می کند: وقتی به مدینه رفتم و از مسجد با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سوی خانه حرکت می کردیم، در بین راه پیرزنی سؤالی از آن بزرگوار کرد و آن حضرت با تواضع خاصی مدتی طولانی کنار او ایستاد و به او پاسخ داد و چون به منزل رفتیم، زیرا انداز خود را برای من انداخت و خودش روی زمین و در مقابل من نشست. من گفتم این تواضع از اخلاق انبیاء است، نه از سلاطین و ایمان آوردم.(879)