فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع و بلندی!

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که نجاشی به سراغ جعفر و یارانش فرستاد. فرستادگان در حالیکه جعفر و یارانش بر خاک نشسته بود و جامه های مندرس در برداشت، به نزدشان آمدند.
راوی که از فرستادگان نجاشی بوده، می گوید: ما وقتی آنها را دیدیم، ترسیدیم. چون ایشان دگرگونی چهره هایمان از ترس را دید، گفت: سپاس خدایی را که محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را یاری کرده، دیدگانش را روشن ساخت. آیا به شما مژده ای ندهم؟ من گفتم: چرا شهریارا! او گفت: هم اینک جاسوسی از جاسوسان من از جانب سرزمین شما به نزدم آمد و به من خبر داد که خدای عزوجل، پیامبرش، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را یاری داده، دشمنش را نابود کرده است و فلانی و فلانی و فلانی اسیر گشته اند و در سرزمینی به نام بدر که درختان اراک بسیاری دارد، با هم جنگیده اند. گویا که دارم آن جا را می بینم. چون زمانی در آن جا برای شخصی چوپانی می کردم. آن گاه راوی می گوید به او گفتم: ای شهریار! چه شده که شما با جامه های مندرس در بر، بر خاک نشسته اید؟ او گفت: در آنچه خداوند بر عیسی (علیه السلام) نازل کرده، دیده ایم که از جمله حق خداوند بر بنده این است که وقتی نعتی به آنان می رسد، برای او فروتنی کنند. و چون خداوند عزتمند به سبب محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نعمتی به من داده است و من این فروتنی را برای خداوند انجام دادم. چون این موضوع به پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید، به اصحابش فرمود: صدقه، به صاحبش افزونی می بخشد. پس صدقه بدهید تا خداوند شما را بیامرزد و فروتنی کنید تا خداوند شما را بلند گرداند و گذشت، عزت صاحب را می افزاید، پس گذشت کنید تا خداوند شما را گرامی گرداند.(875)

تواضع در همه حال

ابو طالب می گوید: من هرگز از او [رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ]دروغ نشنیدم، کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم، به بازیهای بچه ها رغبت نمی کرد، تنهایی و خلوت را دوست می داشت و در همه حال متواضع بود.(876)

تواضع علما

مرحوم آقا سید حسن صدر(877) که در زمان ما در کاظمین ساکن بود و فضایل او را می شنیدیم، بنده گمان می کردم او را ندیده ام، تا این که یکی دو سال قبل وقتی عکس ایشان را در یکی از کتابهای تراجم دیدم، متوجه شدم که در کربلا در حرم حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) او را ملاقات کرده ام که رو به حرم مطهر نشسته بود، ولی وضع ایشان طوری ساده و متواضعانه بود که اصلا احتمال نمی دادم ایشان همان آقای معروف و با شخصیت باشند.(878)