فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع موسی (علیه السلام)

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أوحی الله عزوجل الی موسی (علیه السلام) أن یا موسی أتدری لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی قال یا رب و لم ذاک قال فأوحی الله تبارک و تعالی الیه أن یا موسی انی قلبت عبادی ظهراً لبطن فلم أجد فیهم أحداً أذل لی نفساً منک یا موسی انک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب أو قال علی الأرض؛(868) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند عزوجل به موسی (علیه السلام) وحی کرد: ای موسی! آیا می دانی چرا از میان آفریدگان تو را برای سخن گفتنم برگزیدم؟ او عرض کرد: پروردگارا! برای چه بود؟ خداوند تبارک و تعالی به او وحی کرد که: ای موسی من بندگانم را زیر و زبر کردم و در میانشان کسی خوارتر از تو برای خودم نیافتم. ای موسی تو وقتی نماز می گزاری، رویت را بر خاک ( - یا فرمود بر زمین -) می گذاری.

دو فرشته کارگزار برای اهل تواضع

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تواضع لله رفعاه و من تکبر و ضعاه؛(869) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا دو فرشته در آسمان، کارگزاران بندگانند که هر کس برای خدا فروتنی کند، بلندش می گردانند و هر کس بزرگی کند، به زمینش می زنند.

انتخاب تواضع!

عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یذکر أنه أتی رسول الله ملک فقال ان الله عزوجل یخیرک أن تکون عبداً رسولا متواضعاً أو ملکاً رسولا قال فنظر الی جبرئیل و أو مأبیده أن تواضع فقال عبداً متواضعاً رسولا فقال الرسول مع أنه لا ینقصک مما عند ربک شیئاً قال و معه مفاتیح خزائن الأرض؛(870) راوی می گوید از حضرت باقر (علیه السلام) شنیدم که فرمود: فرشته ای به نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده، عرض کرد: خداوند عزوجل به تو اختیار داده که یا بنده ای فرستاده و فروتن یا پادشاهی فرستاده شده باشی. ایشان به جبرئیل نگریست و او را دستش اشاره کرد که فروتن باش! پس حضرت فرمودند: بنده ای فروتن و فرستاده خواهم بود و فرشته عرض کرد: با این حال از آنچه نزد پروردگارت داری چیزی کاسته نخواهد شد و حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: کلید گنجینه های زمین به همراه این انتخاب بود.