فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از موارد تواضع...

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من التواضع أن ترضی بالمجلس دون المجلس و أن تسلم علی من تلقی و أن تترک المراء و ان کنت محقاً و أن لا تحب أن تحمد علی التقوی؛(867) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از فروتنی آن است که به نشستن در جایگاه پایین تر از خودت راضی باشی و سلام کنی به کسی که دیدارش می کنی و مجادله را رها کنی اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته باشی که تو را به پرهیزگاری بستایند.

تواضع موسی (علیه السلام)

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أوحی الله عزوجل الی موسی (علیه السلام) أن یا موسی أتدری لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی قال یا رب و لم ذاک قال فأوحی الله تبارک و تعالی الیه أن یا موسی انی قلبت عبادی ظهراً لبطن فلم أجد فیهم أحداً أذل لی نفساً منک یا موسی انک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب أو قال علی الأرض؛(868) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند عزوجل به موسی (علیه السلام) وحی کرد: ای موسی! آیا می دانی چرا از میان آفریدگان تو را برای سخن گفتنم برگزیدم؟ او عرض کرد: پروردگارا! برای چه بود؟ خداوند تبارک و تعالی به او وحی کرد که: ای موسی من بندگانم را زیر و زبر کردم و در میانشان کسی خوارتر از تو برای خودم نیافتم. ای موسی تو وقتی نماز می گزاری، رویت را بر خاک ( - یا فرمود بر زمین -) می گذاری.

دو فرشته کارگزار برای اهل تواضع

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد فمن تواضع لله رفعاه و من تکبر و ضعاه؛(869) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا دو فرشته در آسمان، کارگزاران بندگانند که هر کس برای خدا فروتنی کند، بلندش می گردانند و هر کس بزرگی کند، به زمینش می زنند.