فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع، عامل محبت

عن الصادق (علیه السلام): ثلاثة تورث المحبة: الدین و التواضع و البذل؛(865) سه چیز محبت می آورد: دین داری، تواضع و بخشش.

درود فرشتگان بر متواضع

امام جواد (علیه السلام): من رضی بدون الشرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم؛(866) هر که از نشستن در پایین مجلس خرسند باشد، خدا و فرشتگانش پیوسته بر او درود می فرستند تا آن گاه که برخیزد.

از موارد تواضع...

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من التواضع أن ترضی بالمجلس دون المجلس و أن تسلم علی من تلقی و أن تترک المراء و ان کنت محقاً و أن لا تحب أن تحمد علی التقوی؛(867) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از فروتنی آن است که به نشستن در جایگاه پایین تر از خودت راضی باشی و سلام کنی به کسی که دیدارش می کنی و مجادله را رها کنی اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته باشی که تو را به پرهیزگاری بستایند.