فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از تواضع...

عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال قال التواضع أن تعطی الناس ما تحب أن تعطاه؛(864) امام رضا (علیه السلام) فرمودند: فروتنی آن است که به مردم همان که دوست داری به تو عطا کنند، عطا کنی.

تواضع، عامل محبت

عن الصادق (علیه السلام): ثلاثة تورث المحبة: الدین و التواضع و البذل؛(865) سه چیز محبت می آورد: دین داری، تواضع و بخشش.

درود فرشتگان بر متواضع

امام جواد (علیه السلام): من رضی بدون الشرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم؛(866) هر که از نشستن در پایین مجلس خرسند باشد، خدا و فرشتگانش پیوسته بر او درود می فرستند تا آن گاه که برخیزد.