فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع و فروتنی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

و اذا جاءک الذین یؤمنون بئایاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة أنه من عمل منکم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده و أصلح فأنه غفور رحیم؛(858) هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو: سلام بر شما پروردگارتان، رحمت را بر خود فرض کرده؛ هر کس از شما کار بدی از روز نادانی کند، سپس توبه و اصلاح (و جبران) نماید، (مشمول رحمت خدا می شود چرا که) او آمرزنده مهربان است.

پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مأمور به خفض جناح و تواضع برای مؤمنین

لا تمدن عینیک الی ما متعنا به أزوجاً منهم و لا تحزن علیهم و اخفض جناح للمؤمنین؛(859) (بنابراین،) هرگز چشم خود را به نعمتهای (مادی)، که به گروه هایی از آنها [کفار ]دادیم، میفکن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگین مباش! و بال (عطوفت) خود را برای مؤمنین فرود آر!

تواضع و خضوع در مقابل مؤمن از صفات علما

یأیهاالذین ءامنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذله علی المؤمنین أعرة علی الکفرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و الله واسع علیم(860) ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد، (به خدا زیانی نمی رساند؛ خداوند جمعیتی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد می کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد (و شایسته ببیند) می دهد؛ و (فضل) خدا وسیع، و خداوند داناست.