فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور تواضع و فروتنی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم الیک جناحک من الرهب فذانک برهنان من ربک الی فرعون و ملایه انهم کانوا قوماً فسقین؛(857) دستت را در گریبان خود فروبر، هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص؛ و دستهایت را بر سینه ات بگذار، تا ترس و وحشت از تو دور شود! این دو [معجزه عصا و یدبیضا ]برهان روشن از پروردگارت بسوی فرعون و اطرافیان اوست، که آنان قوم فاسقی هستند!

تواضع و فروتنی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

و اذا جاءک الذین یؤمنون بئایاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة أنه من عمل منکم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده و أصلح فأنه غفور رحیم؛(858) هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو: سلام بر شما پروردگارتان، رحمت را بر خود فرض کرده؛ هر کس از شما کار بدی از روز نادانی کند، سپس توبه و اصلاح (و جبران) نماید، (مشمول رحمت خدا می شود چرا که) او آمرزنده مهربان است.

پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مأمور به خفض جناح و تواضع برای مؤمنین

لا تمدن عینیک الی ما متعنا به أزوجاً منهم و لا تحزن علیهم و اخفض جناح للمؤمنین؛(859) (بنابراین،) هرگز چشم خود را به نعمتهای (مادی)، که به گروه هایی از آنها [کفار ]دادیم، میفکن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگین مباش! و بال (عطوفت) خود را برای مؤمنین فرود آر!