فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

متواضع مشمول محبت خدا

و اعبدوالله و لا تشرکوا به شیئاً و بالولدین احسناً و بذی القربی و الیتمی و المسکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ماملکت أیمانکم ان الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً؛(855) و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند،) دوست نمی دارد.

علم واقعی باعث تواضع و تسلیم در مقابل خدا و قرآن

قل ءامنوا به أو لا تؤمنوا ان الذین أو تواالعلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للاذقان سجداً؛(856) بگو خواه به آن ایمان بیاورید، و خواه ایمان نیاورید، کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده، هنگامی که (این آیات) بر آنان خوانده می شود، سجده کنان به خاک می افتند....

دستور تواضع و فروتنی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم الیک جناحک من الرهب فذانک برهنان من ربک الی فرعون و ملایه انهم کانوا قوماً فسقین؛(857) دستت را در گریبان خود فروبر، هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص؛ و دستهایت را بر سینه ات بگذار، تا ترس و وحشت از تو دور شود! این دو [معجزه عصا و یدبیضا ]برهان روشن از پروردگارت بسوی فرعون و اطرافیان اوست، که آنان قوم فاسقی هستند!