فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع از صفات مؤمنین است

و عباد الرحمان الذین یمشون علی الأرض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلماً؛(853) بندگان (خاص خداوند) رحمان، کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند).

تواضع رهبر نسبت به پیرو

و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین؛(854) و بال و پرخود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر!

متواضع مشمول محبت خدا

و اعبدوالله و لا تشرکوا به شیئاً و بالولدین احسناً و بذی القربی و الیتمی و المسکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ماملکت أیمانکم ان الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً؛(855) و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند،) دوست نمی دارد.