فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعرض به تهمت

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اذ رأیتم الرجل لا یبالی ما قال أو ما قیل فیه فانه لبغیة أو شیطان؛(817) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هنگامی که ببینید کسی نسبت به آنچه می گوید یا درباره او گفته می شود، اعتنایی ندارد، بدانید یا آلوده دامن است یا شیطان!

عوامل تهمت زا

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال من دخل مداخل السوء اتهم؛(818) هر کس به جاهای بدنام در آید، متهم شود.

اثر تهمت

عن حسین بن عمر بن یزید عن أبیه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول من اتهم أخاه فی دینه فلا حرمة بینهما؛(819) امام صادق (علیه السلام) هر کس برادر دینی خودرا تهمت زند، احترامی بین آن دو به جا نماند.