فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه تهمت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال البهتان علی البری ء أثقل من الجبال الراسیات؛(816) امام صادق (علیه السلام) فرمود: تهمت بر بی گناه، سنگین تر از کوههای سر به فلک کشیده است.

تعرض به تهمت

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اذ رأیتم الرجل لا یبالی ما قال أو ما قیل فیه فانه لبغیة أو شیطان؛(817) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هنگامی که ببینید کسی نسبت به آنچه می گوید یا درباره او گفته می شود، اعتنایی ندارد، بدانید یا آلوده دامن است یا شیطان!

عوامل تهمت زا

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال من دخل مداخل السوء اتهم؛(818) هر کس به جاهای بدنام در آید، متهم شود.