فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تهمت از گناهان کبیره

عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سمعته یقول الکبائر سبعة منها قتل النفس متعمداً و الشرک بالله العظیم و قذف المحصنة و أکل الربا بعد البینة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلماً ابو بصیر گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: گناهان کبیره هفت تا است. قتل عمد، شرک به خدای بزرگ، تهمت به زن پاک، ربا خواری پس از علم به حرمت آن، گریختن از جهاد، بازگشت از هجرت، نافرمانی پدر و مادر، به ستم خوردن مال یتیم.

گناه تهمت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال البهتان علی البری ء أثقل من الجبال الراسیات؛(816) امام صادق (علیه السلام) فرمود: تهمت بر بی گناه، سنگین تر از کوههای سر به فلک کشیده است.

تعرض به تهمت

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اذ رأیتم الرجل لا یبالی ما قال أو ما قیل فیه فانه لبغیة أو شیطان؛(817) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هنگامی که ببینید کسی نسبت به آنچه می گوید یا درباره او گفته می شود، اعتنایی ندارد، بدانید یا آلوده دامن است یا شیطان!