فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تهمت

آیات

تهمت به پیامبر (حضرت نوح (علیه السلام))

قال الملأ من قومه انا لنراه فی ضلل مبین قال یاقوم لیس بی ضلالة و لکنی رسول من رب العالمین؛(809) گفت: ای قوم من! هیچ گونه گمراهی در من نیست؛ ولی من فرستاده ام از جانب پروردگار جهانیانم! رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم؛ و خیرخواه شما هستم؛ و از خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.