فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

اثر تولی و تبری

زنی از جانب شوهرش به خدمت حضرت فاطمه (علیهم السلام) آمد و گفت: شوهرم می گوید آیا من از شیعیان شمایم؟ حضرت (علیهم السلام) فرمود: به شوهرت بگو اگر به آنچه از ما به شما رسیده است، عمل کنی و از آنچه که نهی شده دوری بجویی، از شیعیان مائی وگرنه نیستی. زن جواب را برای شوهر خود بیان کرد. مرد از شنیدن این سخن بسیار ناراحت و اندوهگین گردید و گفت: وای بر من! چگونه ممکن است که انسان از گناه پاک باشد و از او خطائی صادر نشده باشد. بنابراین من همیشه در آتش جهنم خواهم بود، زیرا هر که از شیعیان ایشان نباشد همیشه در جهنم است. آن زن ناراحتی و گفتار شوهر خود را برای حضرت فاطمه (علیهم السلام) نقل کرد. حضرت فرمود: به شوهرت بگو آن طوری که فکر کرده ای نیست. زیرا شیعیان ما از بهترین مردمان بهشتند ولی هر که ما را دوست بدار و دوستان ما را نیز دوست بدارد و دشمنان ما را دشمن بدارد و با زبان و قلب تسلیم ما باشد و در عین حال با او امر و نواهی ما مخالفت کند، بعد از پاک شدن از گناه بهشتی خواهد شد.(798)

امتحان هوش

هیچ یک از شاگردان نتوانست به سؤالی که معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد. هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سؤالی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در میان اصحاب خود طرح کرد این بود: در میان دستگیره های ایمان کدامیک از همه محکمتر است؟.
یکی گفت: نماز، دیگری گفت زکات، سومی گفت: روزه چهارمی: حج و عمره. پنجمی: جهاد. عاقبت جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد، خود حضرت فرمود: تمام اینهایی که نام بردید کارهای بزرگ و با فضیلتی است، ولی هیچ کدام از اینها آنکه من پرسیدم نیست.
محکم ترین دستگیره های ایمان، دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.(799)