فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شفاعت امام رضا (علیه السلام)

امام رضا (علیه السلام): مازارنی أحد من أولیائی عارفاً بحقی الا شفعت فیه یوم القیامة؛(796) هیچ یک از دوستانم مرا با شناخت حقم زیارت نمی کند مگر این که در روز قیامت شفاعت از او پذیرفته می شود.

شفاعت ائمه

قال الامام رضا (علیه السلام): من زارنی و هو یعرف ما أوجب الله تعالی من حقی طاعتی، فأنا و آبائی شفعاؤه یوم القیامة، و من کنا شفعاءه نجا؛(797) هر که مرا زیارت کند، در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر او واجب کرده بشناسد، من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم، و هر که ما شفیع وی باشیم نجات یابد.

داستانها