فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سفارش امام باقر (علیه السلام)

قال الامام باقر (علیه السلام): یا جابر! بلغ شیعتی عنی السلام و أعلمهم انه لا قرابه بیننا و بین الله عزوجل و لا یتقرب الیه الا بالطاعة له یا جابر من أطاع الله و أحبنا فهو ولینا، و من عصی الله لم ینفعه حبنا؛(794) ای جابر! سلامم را به شیعیانم برسان و به آنان اعلام کن که میان ما و خدای عزوجل خویشاوندی نیست، و کسی جز با طاعت و بندگی به او تقرب نیابد. جابرا، هر که خدا را فرمان ببرد و ما را دوست بدارد دوست ماست، و هر که نافرمانی خدا کند محبت ما به حالش سودی ندارد.

آموزش حب اهل بیت (علیه السلام) به فرزند

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أدبوا أولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم، حب أهل بیته و قراءة القرآن؛(795) فرزندان خود را به سه ویژگی تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان، دوست داشتن اهل بیت او و خواندن قرآن.

شفاعت امام رضا (علیه السلام)

امام رضا (علیه السلام): مازارنی أحد من أولیائی عارفاً بحقی الا شفعت فیه یوم القیامة؛(796) هیچ یک از دوستانم مرا با شناخت حقم زیارت نمی کند مگر این که در روز قیامت شفاعت از او پذیرفته می شود.