فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعا برای اصلاح

امام باقر (علیه السلام): رب أصلح لی جماعة اخوتی و أخواتی و محبی فان صلاهم صلاحی(792) خدایا! همه برادران و خواهرانم و دوستدارانم را اصلاح فرما، که صلاح ایشان صلاح من است.

صلوات ابراهیم (علیه السلام)

حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) از امام هادی 7 چنین روایت می کند:
انما اتخذ الله عزوجل ابراهیم خلیلا لکثرة صلاته علی محمد و أهل بیته؛(793) خداوند متعال، ابراهیم (علیه السلام) را دوست خود بر گرفت؛ زیرا او بر محمد و اهل بیت بسیار درود می فرستاد.

سفارش امام باقر (علیه السلام)

قال الامام باقر (علیه السلام): یا جابر! بلغ شیعتی عنی السلام و أعلمهم انه لا قرابه بیننا و بین الله عزوجل و لا یتقرب الیه الا بالطاعة له یا جابر من أطاع الله و أحبنا فهو ولینا، و من عصی الله لم ینفعه حبنا؛(794) ای جابر! سلامم را به شیعیانم برسان و به آنان اعلام کن که میان ما و خدای عزوجل خویشاوندی نیست، و کسی جز با طاعت و بندگی به او تقرب نیابد. جابرا، هر که خدا را فرمان ببرد و ما را دوست بدارد دوست ماست، و هر که نافرمانی خدا کند محبت ما به حالش سودی ندارد.