فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زیارت امام

امام رضا (علیه السلام): ان لکل امام عهداً فی عنق أولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارة قبورهم؛(791) دوست داران و شیعیان هر امامی را با او عهدی است، و تمامت وفای به عهد و نیکویی انجام دادن آن، زیارت قبر ایشان است.

دعا برای اصلاح

امام باقر (علیه السلام): رب أصلح لی جماعة اخوتی و أخواتی و محبی فان صلاهم صلاحی(792) خدایا! همه برادران و خواهرانم و دوستدارانم را اصلاح فرما، که صلاح ایشان صلاح من است.

صلوات ابراهیم (علیه السلام)

حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) از امام هادی 7 چنین روایت می کند:
انما اتخذ الله عزوجل ابراهیم خلیلا لکثرة صلاته علی محمد و أهل بیته؛(793) خداوند متعال، ابراهیم (علیه السلام) را دوست خود بر گرفت؛ زیرا او بر محمد و اهل بیت بسیار درود می فرستاد.