فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثواب دوستی دوستان خدا امام حسین

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أحب الله من احب حسیناً؛(789) هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است.

محبت امام حسین (علیه السلام)

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یاعلی! أنت العلم لهذه الامة من احبک فاز و من أبغضک هلک؛(790) ای علی! تو نشان هدایت این امتی؛ هر که تو را دوست بدارد، رستگار شود و هر که تو را دشمن بدارد، به هلاک افتد.

زیارت امام

امام رضا (علیه السلام): ان لکل امام عهداً فی عنق أولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارة قبورهم؛(791) دوست داران و شیعیان هر امامی را با او عهدی است، و تمامت وفای به عهد و نیکویی انجام دادن آن، زیارت قبر ایشان است.