فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آوردن وسیله نزد خداوند

یأیهاالذین ءامنوا اتقواالله و ابتغوا الیه الوسیلة و جهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون؛(782) ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

دوستی مؤمنین با یکدیگر

ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من و لا یتهم من شی ء حتی یهاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق و الله بما تعملون بصیر؛(783) کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنها یاران یکدیگرند و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند، هیچ گونه ولایت [دوستی و تعهدی ] در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند! و (تنها) اگر در (حفظ) دین (خود) از شما یاری طلبند، بر شماست که آنها را یاری کنید، جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها، پیمان (ترک مخاصمه) است و خداوند به آنچه عمل می کنید، بیناست!

نشانه اولیاء خدا

ألا ان أولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یخزنون؛(784) آگاه باشید (دوستان و) اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند!