فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از تعصب کورکورانه

ألا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم؛(769) علی (علیه السلام) فرمودند: آگاه باشید و بر حذر باشید! بر حذر باشید! از اطاعت (کورکورانه) رؤسا و بزرگانتان.

پیشوای متعصبین

فقال سبحانه و هوالعالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغیوب انی خالق بشراً من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین فسجد الملائکه کلهم أجمعون الا ابلیس اعترضته الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علیه لأصله فعدوالله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع أساس العصبیه؛(770) خداوند متعال با این که از تمام آن چه در دل ها است و از اسرار نهان آگاه است به آن ها فرمود: من بشری را از گل و خاک می آفرینم، آن گاه که آفرینش او را به پایان رساندم و جان در او دمیدم، برای او سجده کنید فرشته گان همه و همه سجده کردند مگر ابلیس که نخوت و غیرت نا بجا وی را فرا گرفت و بر آدم بخاطر خلقت خویش فخر فروشی کرد و به خاطر آفرینش خود در برابر آدم تعصب پیشه ساخت، این دشمن خدا پیشوای متعصبان و سر سلسله متکبران است، که اساس تعصب را پی ریزی کرد و با خداوند در ردای جبروتی به ستیز و منازعه پرداخت و لباس بزرگی را به تن پوشانید و پوشش تواضع و فروتنی را کنار گذارد مگر نمی بینید که چگونه خداوند او را به واسطه تکبرش تحقیر کرد و کوچک شمرد، و در اثر بلند پروازیش وی را پست و خوار گردانید و به همین جهت او را در دنیا طرد، و آتش فروزان دوزخ را در آخرت برایش مهیا نمود.

تعصب در رای

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث قاصمات الظهر رجل استکثر عمله و نسی ذنوبه و أعجب برأیه؛(771) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز پشت آدمی را می شکند، کسی که عمل نیک خود را بزرگ بشمرد و کسی که گناهان خویش را فراموش کند و آن کس که استبداد رأی داشته باشد.