فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر تعصب ورزیدن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقه الایمان من عنقه؛(765) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس تعصب ورزد یا برای او تعصب ورزیده شود، رشته ایمان از گردنش جدا می گردد.

تعصب شیطان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الملائکه کانوا یحسبون أن ابلیس منهم و کان فی علم الله أنه لیس منهم فاستخرج ما فی نفسه بالحمیه و الغضب (فقال خلقتنی من نار و خلقته من طین)؛(766) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: فرشتگان گمان می کردند که ابلیس از ایشان است ولی در علم خدا بود که او از آنان نیست. آن گاه به سبب تعصب و خشم آنچه را در باطنش بود بیرون ریخت و گفت: (مرا از آتش او را از خاک آفریده ای!(767)).

تعصب ممدوح

عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال لم یدخل الجنه حمیه غیر حمیه حمزه بن عبد المطلب و ذلک حین أسلم غضبا للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی حدیث السلی الذی ألقی علی النبی؛(768) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: هیچ تعصبی جز تعصب حمزه عبدالمطلب به بهشت نمی رود. وقتی که برای حمایت از پیامبر گرامی در داستان شکمبه ای که به رویش انداختند، مسلمان شد.