فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

عذاب تعصب

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من تعصب عصبه الله بعصابة من نار؛(762) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که متعصب باشد، خدا بر او سربندی از آتش بندد.

متعصب در قیامت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) منکان فی قلبه حبة من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع أعراب الجاهلیه؛(763) پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که در دلش به اندازه خردلی از عصبیت باشد، خداوند او را در روز قیامت با عربهای جاهلیت بر می انگیزد.