فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعصب جاهلان به تقلید از گذشته

ما جعل الله من بحیرة و لا سائبة و لا وصیلة و لا حام و لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و أکثرهم لا یعقلون و اذا قیل لهم تعالوا الی ما أنزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ءاباءنا أو لو کان ءاباؤهم لا یعلمون شیئاً و لا یهتدون؛(761) خداوند هیچ گونه بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را به عللی حرام می دانستند؛ و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.] ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می بندند دو بیشتر آنها نمی فهمند! و هنگامی که به آنها گفته شود: به سوی آنچه خدا نازل کرده، و به سوی پیامبر بیایید! می گویند: آنچه از پدران خود یافته ایم، ما را بس است!؛ آیا اگر پدران آنها چیزی نمی دانستند، و هدایت نیافته بودند (باز از آنها پیروی می کنند؟!)

روایات

عذاب تعصب

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من تعصب عصبه الله بعصابة من نار؛(762) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که متعصب باشد، خدا بر او سربندی از آتش بندد.