فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعصب و لجاجت، کافر را غیر قابل اصلاح می کند و به بن بست می کشاند

ان الذین کفروا سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون؛(760) کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را (از عذاب الهی) بترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد.

تعصب جاهلان به تقلید از گذشته

ما جعل الله من بحیرة و لا سائبة و لا وصیلة و لا حام و لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و أکثرهم لا یعقلون و اذا قیل لهم تعالوا الی ما أنزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ءاباءنا أو لو کان ءاباؤهم لا یعلمون شیئاً و لا یهتدون؛(761) خداوند هیچ گونه بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را به عللی حرام می دانستند؛ و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.] ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می بندند دو بیشتر آنها نمی فهمند! و هنگامی که به آنها گفته شود: به سوی آنچه خدا نازل کرده، و به سوی پیامبر بیایید! می گویند: آنچه از پدران خود یافته ایم، ما را بس است!؛ آیا اگر پدران آنها چیزی نمی دانستند، و هدایت نیافته بودند (باز از آنها پیروی می کنند؟!)

روایات