فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دخالت هوی و هوس در تعصبات یهود

و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت أهواءهم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لا نصیر؛(756) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، (تا به طور کامل، تسلیم خواسته های آنها شوی، و) از آیین (تحریف یافته) آنان پیروی کنی. بگو: هدایت، تنها هدایت الهی است! و اگر از هوی و هوسهای آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.

تعصب در مقابل حق، باعث سقوط ارزشهای انسانی

و لقد مکنهم فیما ان مکنکم فیه و جعلنا لهم سمعاً و أبصراً و أفئدة فما أغنی عنهم سمعهم و لا أبصرهم و لا أفئدتهم من شی ء اذ کانوا یجحدون بئایت الله و حاق بهم ما کانوابه یستهزءون؛(757) ما به آنها [قوم عاد ]قدرتی دادیم که به شما ندادیم، و برای آنان گوش و چشم و دل قرار دادیم؛ (اما به هنگام نزول عذاب) نه گوشها و چشمها و نه عقلهایشان برای آنان هیچ سودی نداشت، چرا که آیات خدا را انکار می کردند؛ و سرانجام آنچه را استهزا می کردند بر آنها وارد شد!

منطق تعصب کور و تقلیدی محکوم است

و اذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه ءاباءنا أو لوکان الشیطن یدعوهم الی عذاب السعیر؛(758) و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید!، می گویند: نه، بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را برای آن یافتیم! آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند (باز هم تبعیت می کنند)؟!