فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شناخت توحید

محمد بن أبی عبدالله رفعه عن عبد العزیز بن المهتدی قال سألت الرضا (علیه السلام) عن التوحید فقال کل من قرأ قل هو الله أحد و آمن بها فقد عرف التوحید؛(747) راوی گوید از امام رضا (علیه السلام) درباره توحید سؤال کردم گفت هر کس سوره مبارکه توحید را بخواند و به آن ایمان آورد، توحید را شناخته است.

جواب به سؤال توحیدی

سهل عن محمد بن علی القاسانی قال کتبت الیه (علیه السلام) أن من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید قال فکتب (علیه السلام) سبحان من لایحد و لا یوصف لیس کمثله شی ء و هو السمیع البصیر؛(748) راوی می گوید به امام رضا (علیه السلام) نوشتم که در نزد ما کسانی هستند که در توحید اختلاف نموده اند، حضرت در جواب نوشتند: پاک و منزه است خدایی که حدی ندارد و وصف ناشدنی است و همانند او چیزی نیست و او شنوا و بینا است.

داستانها