فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حقیقت توحید

عن محمد بن حکیم قال کتب أبو الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) الی أبی أن الله أعلی و أجل و أعظم من أن یبلغ کنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه و کفوا عما سوی ذلک؛(741) محمد حکیم گوید: ابوالحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) به پدرم نوشت: همانا خداوند بالاتر و والاتر و بزرگ تر از آن است که به حقیقت صفتش بتوان رسید، پس او را آنسان که خودش خود را توصیف کرده بستایید و از جز آن باز ایستید.

ناپسندترین ها!

عن طلحه بن زید عن أبی عبدالله (علیه السلام) أن رجلا من خثعم جاء الی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال أی الأعمال أبغض الی الله عزوجل فقال الشرک بالله قال ثم ما ذا قال قطیعه الرحم قال ثم ما ذا قال الأمر بالمنکر و النهی عن المعروف؛(742) راوی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که مردی از خثعم به خدمت پیامبر گرامی اسلام آمده، عرض کرد: کدام اعمال نزد خداوند عزوجل ناپسندتر است؟ فرمودند: شریک گرفتن برای خدا. او عرض کرد: سپس چه؟ فرمودند: قطع رحم. او عرض کرد: سپس چه؟ فرمودند: فرمان دادن به زشتی و باز داشتن از نیکی.

شرک از گناهان کبیره

عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول الکبائر سبعة منها قتل النفس متعمداً و الشرک بالله العظیم و قذف المحصنة و أکل الربا بعد البینة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلماً قال و التعرب و الشرک واجد؛(743) ابو بصیر گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: گناهان کبیره هفت تا است. قتل عمد، شرک به خدای بزرگ، تهمت به زن پاک، ربا خواری پس از علم به حرمت آن، گریختن از جهاد، بازگشت از هجرت، نافرمانی پدر و مادر، به ستم خوردن مال یتیم. امام فرمودند: و بازگشت از هجرت با شرک یکی است.