فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حیات جان

التوحید حیاه النفس؛(737) علی (علیه السلام) فرمودند: یگانه دانستن خداوند زندگی بخش جان است.

محدوده بحث توحید

قال أبو جعفر (علیه السلام) تکلموا فی خلق الله و لا تتکلموا فی الله فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیراً؛(738) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: در آفریده های خداوند متعال بحث و گفتگو کنید و در ذات اقدس الهی سخن نگویید، زیرا سخن گفتن در ذات باریتعالی جز بر تحیر و سرگشتگی سخنگوی نمی افزاید.

خطر شرک

و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) الشرک فی أمتی أخفی من دبیب النملة السوداء فی اللیلة الظلماء؛(739) پیدایش شرک در قلب، مخفی تر از حرکت مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک است.