فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش واقعی توحید در مقابل شرک

یاصاحبی السجن ء أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛(728) ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتای پیروز؟!

توحید، روح و هدف تعلیمات کتب آسمانی و انبیاء

و ءاتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل ألاتتخذوا من دونی وکیلاً؛(729) ما به موسی کتاب آسمانی دادیم؛ و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم؛ (و گفتیم): غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید!

توحید اساس همه ادیان

و ما أرسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه أنه لا اله الا أنا فاعبدون؛(730) ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که: معبودی جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش کنید.