فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توحید، راه حق منحصر به فرد

فذالکم الله ربکم الحق فما ذا بعد الحق الاالضلال فانی تصرفون؛(727) آن است خداوند، پروردگار حق شما (دارای همه این صفات)! با این حال، بعد از حق، چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روی گردان می شوید؟!

ارزش واقعی توحید در مقابل شرک

یاصاحبی السجن ء أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛(728) ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتای پیروز؟!

توحید، روح و هدف تعلیمات کتب آسمانی و انبیاء

و ءاتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل ألاتتخذوا من دونی وکیلاً؛(729) ما به موسی کتاب آسمانی دادیم؛ و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم؛ (و گفتیم): غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید!