فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش توحید

مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتاً و ان أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوایعلمون؛(726) مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده؛ در حالی که سست ترین خانه های خانه ی عنکبوت است اگر می دانستند!

توحید، راه حق منحصر به فرد

فذالکم الله ربکم الحق فما ذا بعد الحق الاالضلال فانی تصرفون؛(727) آن است خداوند، پروردگار حق شما (دارای همه این صفات)! با این حال، بعد از حق، چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روی گردان می شوید؟!

ارزش واقعی توحید در مقابل شرک

یاصاحبی السجن ء أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛(728) ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتای پیروز؟!