فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

ارزش توحید

مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتاً و ان أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوایعلمون؛(726) مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده؛ در حالی که سست ترین خانه های خانه ی عنکبوت است اگر می دانستند!

توحید، راه حق منحصر به فرد

فذالکم الله ربکم الحق فما ذا بعد الحق الاالضلال فانی تصرفون؛(727) آن است خداوند، پروردگار حق شما (دارای همه این صفات)! با این حال، بعد از حق، چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روی گردان می شوید؟!