فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زیارت اهل بیت (علیهم السلام)

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا؛(712) امام صادق (علیه السلام) کسی که ما را در حال مردنمان زیارت کند مانند آن است که در حال حیاتمان زیارت کرده باشد.

نعمت اهل بیت (علیهم السلام)

قالت فاطمة (علیه السلام) أبوا هذه الأمة محمد و علی یقیمان أودهم و ینقذانهم من العذاب الدائم ان أطاعوهما و یبیحانهم النعیم الدائم ان وافقوهما؛(713) حضرت فاطمه (علیهم السلام) فرمودند: محمد و علی (علیهم السلام) دو پدر امت اسلام می باشند، کجی های راه راست و انحرافات را اصلاح می نمایند، اگر مردم ایشان را اطاعت کنند، این دو آنها را از عذاب جاویدان نجات می دهند و اگر مردم با ایشان موافق و همراه باشند، این دو نعمتهای پایدار خداوندی را ارزانیشان دارد.

داستانها