فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یاری اهل بیت (علیه السلام)

علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمرو بن أبی المقدام سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول خرجت أنا و أبی حتی اذا کنا بین القبر و النبر اذا هو بأناس من الشیعة فسلم علیهم ثم قال انی و الله لأحب ریاحکم و أرواحکم فأعینونی علی ذلک بورع و اجتهاد اعلموا أن و لا یتنا لا تنال الا بالورع و الاجتهاد؛(711) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: من و پدرم (حضرت امام باقر (علیه السلام)) بیرون آمدیم و میان قبر و منبر رسیدیم، جمعی از شیعیان در آنجا بودند. پدرم بر آنها سلام کرد و آنها جواب دادند. آنگاه فرمود: به خدا من بوی شما و جان شما را دوست دارم، مرا در این حال با ورع و کوشش (در عمل) یاری کنید و بدانید که ولایت ما شامل حال کسی نمی شود، مگر با پارسایی و کوشش (در عمل).

زیارت اهل بیت (علیهم السلام)

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا؛(712) امام صادق (علیه السلام) کسی که ما را در حال مردنمان زیارت کند مانند آن است که در حال حیاتمان زیارت کرده باشد.

نعمت اهل بیت (علیهم السلام)

قالت فاطمة (علیه السلام) أبوا هذه الأمة محمد و علی یقیمان أودهم و ینقذانهم من العذاب الدائم ان أطاعوهما و یبیحانهم النعیم الدائم ان وافقوهما؛(713) حضرت فاطمه (علیهم السلام) فرمودند: محمد و علی (علیهم السلام) دو پدر امت اسلام می باشند، کجی های راه راست و انحرافات را اصلاح می نمایند، اگر مردم ایشان را اطاعت کنند، این دو آنها را از عذاب جاویدان نجات می دهند و اگر مردم با ایشان موافق و همراه باشند، این دو نعمتهای پایدار خداوندی را ارزانیشان دارد.