فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خدایا اهل بیت (علیهم السلام)

امام مهدی (علیه السلام): ان الله معنا، فلا فقة بنا الی غیره و الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا؛(709) خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم. حق با ما است و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند.

نیک بخت ترین مردم

أسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب الی الله بنا و أخلص حبنا و عمل بما الیه ندبنا و انتهی عما عنه نهینا فذاک منا و هو فی دار المقامة معنا؛(710) نیک بخت ترین مردم کسی است که فضیلت ما را شناخته و به وسیله ما به خدا تقرب جوید و در دوستی ما اخلاص ورزیده و به آنچه ما او را خوانده ایم، عمل نموده و از آنچه ما از آن نهی کرده ایم، باز ایستد. پس چنین کسی از ماست و در خانه اقامت (قیامت و بهشت) با ماست.

یاری اهل بیت (علیه السلام)

علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمرو بن أبی المقدام سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول خرجت أنا و أبی حتی اذا کنا بین القبر و النبر اذا هو بأناس من الشیعة فسلم علیهم ثم قال انی و الله لأحب ریاحکم و أرواحکم فأعینونی علی ذلک بورع و اجتهاد اعلموا أن و لا یتنا لا تنال الا بالورع و الاجتهاد؛(711) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: من و پدرم (حضرت امام باقر (علیه السلام)) بیرون آمدیم و میان قبر و منبر رسیدیم، جمعی از شیعیان در آنجا بودند. پدرم بر آنها سلام کرد و آنها جواب دادند. آنگاه فرمود: به خدا من بوی شما و جان شما را دوست دارم، مرا در این حال با ورع و کوشش (در عمل) یاری کنید و بدانید که ولایت ما شامل حال کسی نمی شود، مگر با پارسایی و کوشش (در عمل).