فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مایه تقرب

قال الامام باقر (علیه السلام): یا جابر! بلغ شیعتی عنی السلام و أعلمهم أنه لا قرابة بیننا و بین الله عزوجل و لا یتقرب الیه الابالطاعة له، یا جابر من أطاع الله و أحبنا فهو ولینا، و من عصی الله لم ینفعه حبنا؛(708) ای جابر! سلامم را به شیعیانم برسان و به آنان اعلام کن که میان ما و خدای عزوجل خویشاوندی نیست، و کسی جز با طاعت و بندگی به او تقرب نیابد. جابرا، هر که خدا را فرمان ببرد و ما را دوست بدار دوست ماست، و هر که نافرمانی خدا کند محبت ما به حالش سودی ندارد.

خدایا اهل بیت (علیهم السلام)

امام مهدی (علیه السلام): ان الله معنا، فلا فقة بنا الی غیره و الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا؛(709) خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم. حق با ما است و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند.

نیک بخت ترین مردم

أسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب الی الله بنا و أخلص حبنا و عمل بما الیه ندبنا و انتهی عما عنه نهینا فذاک منا و هو فی دار المقامة معنا؛(710) نیک بخت ترین مردم کسی است که فضیلت ما را شناخته و به وسیله ما به خدا تقرب جوید و در دوستی ما اخلاص ورزیده و به آنچه ما او را خوانده ایم، عمل نموده و از آنچه ما از آن نهی کرده ایم، باز ایستد. پس چنین کسی از ماست و در خانه اقامت (قیامت و بهشت) با ماست.