فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر محبت در قیامت

قال أبو عبدالله (علیه السلام) لا یحبنا عبد الاکان معنا یوم القیامة فاستظل بظلنا و رافقنا فی منازلنا و الله و الله لا یحبنا عبد حتی یطهر الله قلبه و لا یطهر قلبه حتی یسلم لنا و اذا سلم لنا سلمه الله من سوء الحساب یوم القیامة و أمن من الفزع الأکبر؛(706) امام صادق (علیه السلام) دوست ندارد ما را بنده ای مگر آنکه روز قیامت با ماست، پس سایه می کند به سایه ما و قرار می گیرد در جایگاه ما. به خدا سوگند دوست ندارد ما را بنده ای مگر آنکه خداوند قلبش را پاک گرداند و پاک نشود قلبش مگر آنکه با ما سازش کند و زمانی که با ما سازش کرد، خداوند از حساب بد و سخت روز قیامت با او سازش می کند و از هراس بزرگ آن روز حفظ می نماید.

برگزیدگان خدا

حضرت فاطمه (علیهم السلام): نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه؛(707) ما اهل بیت دست آویز الهی مردمان، برگزیده خدا و منزلگاه قدس اوییم.

مایه تقرب

قال الامام باقر (علیه السلام): یا جابر! بلغ شیعتی عنی السلام و أعلمهم أنه لا قرابة بیننا و بین الله عزوجل و لا یتقرب الیه الابالطاعة له، یا جابر من أطاع الله و أحبنا فهو ولینا، و من عصی الله لم ینفعه حبنا؛(708) ای جابر! سلامم را به شیعیانم برسان و به آنان اعلام کن که میان ما و خدای عزوجل خویشاوندی نیست، و کسی جز با طاعت و بندگی به او تقرب نیابد. جابرا، هر که خدا را فرمان ببرد و ما را دوست بدار دوست ماست، و هر که نافرمانی خدا کند محبت ما به حالش سودی ندارد.